Video of the Day Feed http://www.europeanfilmgateway.eu/rss/video-of-the-day/Krkonoše v zimě/nfa%3A%3Ae1d30c2d3d4459c3b10d336db117fa7e A documentary film from winter Krkonoše (the Giant Mountains) offering shots showing snowy landscape and mountains covered by snow (Petrovka, Velký Šišák, Sněžka, Kozí hřbety) with skiing and sunbathing visitors. We can see different mountain chalets (Špindlerova, Česká, Pruská), transportation of beer barrels on sleighs, a meteorological station and a ski instructor Mitlhöner skiing down the Sněžka Mountain. en Krkonoše v zimě http://www.europeanfilmgateway.eu/detail/Krkonoše v zimě/nfa%3A%3Ae1d30c2d3d4459c3b10d336db117fa7e Genre: Documentary
Country:
Year: 1927
Runtime: 9:31 min:sec
Provider: Národní filmový archiv
Production company: Favorit Film
Rights: In Copyright / ()
Language:cs
Keywords: dokument / krajina zasněžená / lyžaři / hory zasněžené / saně tažené koněm / značka turistická / rampouchy / děti na lyžích / sudy piva / stanice meteorologická / saně tažené člověkem / saně rohačky / lyžaři slunící se / chata horská / snowy landscape / skiers / horse drawn sleigh / tourist sign / icicles / children skiing / beer barrels / meteorological stati / sledge drawn by man / sunbathing skiers / mountain chalet / horn-shaped sledge ]]>
Fri, 09 Dec 2016 03:50:13 GMT