EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Related Names

No matches

Related Titles

No matches

 

Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918

 • Other title(s): Czechoslovak Volunteers in the World War 1914-1918
 • Genre: Documentary
 • Country: CZ
 • Year: 1934
 • Runtime: 00:43:39
  min
 • Description:
  The film dedicated to Czechoslovak legionnaires in the First World War begins with symbolic shots illustrating the outbreak of the war conflict - title Sarajevo, animated map of Europe afire and a detail of a handgun while shooting. Through the theme of mobilization, the most significant participants in the conflict are introduced - Austria-Hungary through a public notice by Emperor Franz Joseph I To My Peoples! and marching soldiers, Germany through a train with military vehicles and soldiers saying goodbye at a railway station before leaving for the front. The Triple Entente countries are represented by shots of Russian soldiers lined up before Tsar Nicholas II of Russia, French soldiers riding horses in a field encampment and English seafaring battleships. Czechoslovak legionnaires are captured partly at the ceremonial act of Kiev oath of Czechoslovak volunteers in Russia and at an oath by company Nazdar in French Bayonne. In relation with the battle of Terron-Vouzieres where Czechoslovak legionnaires took participation, there is a sequence from the war battlefield. Images of soldiers on freight automobiles, in the trenches and when operating a cannon are altered with shots of explosions, shellfire and French combat biplanes. In the following part we watch prominent politicians and generals of the army visiting Czechoslovak troops - Italian king Victor Emanuel at the oath by Czechoslovak volunteers in Padua after the war is over, General M. R. Štefánik in Yekaterinburg, General Syrový and T.G. Masaryk in Darney visiting Czechoslovak regiment when returning to the homeland in 1918. The conclusion of the film is dedicated to the personality of President of Czechoslovakia T. G. Masaryk. First, he gets out of the train in Italian Batavia for the purpose of performing a military show and then he is welcomed by Alois Rašín in Prague at the Old Town Square.

  Film věnovaný čsl. legionářům v 1. světové válce začíná symbolickými záběry ilustrujícími vypuknutí válečného konfliktu - nápis Sarajevo, animovaná mapa Evropy v plamenech a detail pistole při střelbě. Prostřednictvím tématu mobilizace jsou postupně představeni nejvýznamnější účastníci konfliktu - Rakousko-Uhersko vyhláškou císaře Františka Josefa I. Mým národům a pochodujícími vojáky, Německo nákladním vlakem s vojenskou technikou a vojáky loučícími se na nádraží před odjezdem na frontu. Státy Dohody reprezentují záběry ruských vojáků nastoupených před carem Mikulášem II., francouzských vojáků v polním ležení a na koních a anglické námořní bitevní lodě. Českoslovenští legionáři jsou zachyceni jednak při slavnostním aktu kyjevské přísahy čsl. dobrovolníků v Rusku a při přísaze roty Nazdar ve francouzském Bayonne. V souvislosti s bitvou u Terron-Vouzieres, které se účastnili čsl. legionáři, se ve filmu nachází sekvence z válečného bojiště. Obrazy vojáků na nákladních automobilech, v zákopech a při obsluze děla střídají záběry výbuchů, střelby z děla a francouzských bojových dvojplošníků. V další části sledujeme významné politiky a armádní generály při návštěvě čsl. jednotek - italského krále Viktora Emanuela při přísaze čsl. dobrovolníků v Padově po skončení války, generála M. R. Štefánika v Jekatěrinburgu, generála Syrového a T.G. Masaryka v Darney na návštěvě čsl. pluku při návratu do vlasti v roce 1918. Další část filmu je věnována osobnosti prezidenta T. G. Masaryka. Nejprve vystupuje z vlaku v italské Batavii za účelem vykonání vojenské přehlídky a poté je vítán Aloisem Rašínem v Praze na Staroměstském náměstí. Pozornost je věnována také československým legionářům na Sibiři. Kamera zabírá vojáky na nádraží, poté ve chvílích odpočinku při sportu. Hrají fotbal, skáčí do výšky bez rozběhu i s rozběhem, soutěží ve vrhu koulí, ve skoku dalekém a v běhu. Vidíme je při skupinových cvičeních na hřišti, kde cvičí s batony a prostná. Někteří z nich hrají odbíjenou v uniformách. Technické oddíly provádějí údržbu železničních zařízení. Snímek zachycuje také hřbitov s hroby padlých legionářů. Náhrobky vznikají v sochařské dílně, kde byl vyhotoven také zachycený pomník padlým příslušníkům čs. legií s českým lvem. Dále vidíme záběry z přesunu vojáků po železnici do Irkutska a jejich pobyt v Chicagu a Washingtonu, kde jsou nadšeně vítáni krajany. V závěru snímku následují opět záběry z Ruska (bajkalská krajina a vesnice cestou do Vladivostoku) a z Mandžurie, kde právě probíhá oslava Nového roku.

 • Keywords: EFG1914
  World War I
  World War, 1914-1918
  World War, 1914-1918 -- Monuments
  Armed Forces Mobilization
  Soldiers
  Soldiers Recreation
  War victims
  World War, 1914-1918 -- Russia
  World War, 1914-1918 -- Czech Republic -- Bohemia
  World War, 1914-1918 -- France
  Italy
  dokument
  vojáci na koních
  vojáci pochodující
  mapa Evropy animovaná
  nádraží
  technika vojenská
  automobily nákladní
  davy lidí
  prapor
  přehlídka vojenská
  pole bitevní
  vlajky americké
  kanony
  zbrojovka
  děla dalekonosná
  vyhláška Mým národům
  zákopy
  vlak s vojáky
  legionáři čeští ve Francii
  loď bitevní anglická
  výbuch na bojišti
  legionáři čeští v Itálii
  granátníci
  kyrysníci
  legionáři čeští v Rusku
  válka první světová
  vlak s vojáky
  letadlo dvojplošník
  dělo
  vyhláška mobilizační
  výroba děl
  bojiště
  ležení polní
  mobilizace v Rakousku-Uhersku
  skok do výšky
  mobilizace v Rusku
  zbrojovka
  vrh koulí
  fotbal
  mobilizace v Německu
  podbíjení kolejí
  skok do dálky
  mobilizace ve Francii
  legionáři sportující
  cvičení s batony
  loď bitevní anglická
  baton
  trh v Mandžurii
  přísaha čs. dobrovolníků v Kyjevě
  volejbal
  nápis čínský
  Nazdar rota (foto)
  odbíjená
  koně v nákladním vagonu
  skok do dálky bez rozběhu
  nápis Puškařská dílna ve vagonu
  pomník padlým legionářům na Sibiři
  sochy z legionářské dílny
  legionáři z Ruska v USA
  pohled z vlaku jedoucího
  krajané v USA vítají legionáře
  legionáři vítáni krajany v USA
  Číňané v Mandžurii
  Nový rok oslava v Mandžurii
  oslava Nového roku v Mandžurii
  soldiers riding horses
  soldiers marching
  animated map of Europe
  railway station
  military vehicles
  freight automobiles
  crowds of people
  banner
  military show
  battlefield
  flags American
  cannons
  munition factory
  long-range cannons
  public notice To My Peoples!
  trenches
  train with soldiers
  Czech legionnaires in France
  English battleship
  explosion at battlefield
  Czech legionnaires in Italy
  grenadiers
  cuirassiers
  Czech legionnaires in Russia
  First World War
  aeroplane biplane
 • Collection: Český dokumentární film
 • Provider: Národní filmový archiv
 • Production company:Památník osvobození
 • Colour: Black & White
 • Sound: Without sound
 • Language: cs