EFG

Direktlink:
Inhalt; Accesskey: 2 |Hauptnavigation; Accesskey: 3 |Servicenavigation; Accesskey: 4

Related Names


Related Titles

No matches

 

Met onze jongens aan den IJser

 • Other title(s): Avec nos gars à l'Yser
  With our troops on the Yser
 • Genre: n/a
 • Country: BE
 • Year: 1928-1929
 • Runtime: 01:22:57
 • Description:
  Reportage on what life is in the trenches on the Western Front. It questions the aim to be achieved in spite of the bloodshed and continuation of dying soldiers in the Belgian killing fields. This reportage not only gives a report, but above all wishes to make a plea for the Flemish cause. Here our blood, where our rights? . It mainly consists of archive footage; only the short prologue and epilogue are fictional.

  Na vier gruwelijke jaren komt op 11 november 1918 een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Tien jaar later maakt oudstrijder Clemens De Landtsheer zijn film over 'de Groote Oorlog': Met onze jongens aan den IJzer. Het vertelt over het leven van Vlaamse soldaten aan het Westfront, waarin de vraag wordt gesteld wat het nut geweest kan zijn van al het bloedvergieten. De film is geen triomfantelijke terugblik, maar een bittere aanklacht, waarin het lijden van 'onze jongens', van de gewone frontsoldaten, centraal staat. Het is ook geen objectieve documentaire, want als secretaris van het IJzerbedevaartcomité behoort Clemens De Landtsheer tot een beweging met een politieke agenda. De film wil een verslag van die vier jaar aan de IJzer brengen, maar vooral een pleidooi voor de Vlaamse zaak zijn. De Landtsheer, zelf een voormalig soldaat aan het IJzerfront en Flamingant, hanteert in de intertitels een bijtend sarcasme, vol minachting voor de groten die de oorlog leidden en het onrecht dat de Vlamingen tijdens de oorlog aangedaan werd. De boodschap van de film komt vooral in het vijfde deel duidelijk naar voren: Hier ons bloed, waar ons recht? . Zijn film bevat een mix van authentieke en geënsceneerde beelden, aangevuld met shots van foto's en postkaarten, voorzien van tendentieuze commentaar. Dat maakt van dit flamingante pamflet een fascinerend filmdocument. (1) Deel 1 opent met een geënsceneerde proloog: een moeder helpt haar zoon bij de voorbereidingen voor vertrek naar het front. Moeder en zoon nemen afscheid van elkaar. Dan volgt de Duitse inval en wordt het verloop van de strijd getoond met beelden van het Kustland, het fort van Loncin, bombardementen en ruïnes, het marcherende Belgische leger, de aankomende Duitse troepen, afweergeschut, de vlucht van de bevolking, de marktplaats van Veurne, nog meer bombardementen en verwoestingen, de IJzer, de onderwaterzetting van het IJzergebied in 1914, lijken, een duiker die de kapotgeschoten sluizen moet herstellen en soldaten aan het front. (2) Deel 2 behandelt het leven in en achter de loopgraven: patrouillerende soldaten, soldaten in hun stellingen, soldaten die zich wassen en hun haar kammen, soldaten die zich rondom een vuurtje proberen op te warmen temidden van een besneeuwd landschap, lijken van soldaten waarmee het landschap bezaaid ligt, (geënsceneerde) nachtelijke gevechtsscènes en beelden van de winter aan het front. (3) Deel 3 (intro ontbreekt) opent met beelden van luchtballons die de artillerie richtlijnen over de ligging van de vijand geven. Dan zien we de artillerie aan het werk. Een ballon wordt geraakt, de ballonvaarder redt zich met een valscherm (parachute). Er wordt alarm geblazen voor een gasaanval: iedereen zet een gasmasker op. Wat volgt zijn beelden van de aanval (artillerie en mitrailleurs), verzorging van gewonden en enkele beelden van gestorven soldaten in het gras. (4) Deel 4 bouwt verder op de strijd aan het front. Dit deel opent met de vraag: Het veld van eer?! . Een retorische vraag die herhaaldelijk terugkeert, terwijl talloze beelden van soldatenlijken worden getoond (o.a. een geraamte in uniform). De officiële communiqués Niets bijzonders te melden worden gekoppeld aan beelden van lijken, soldatengraven, lijken in de bossen, in de loopgraven (in scherp contrast met het leven van wandelende soldaten dat boven de loopgraven verdergaat), vlammenwerpers, foto's van begrafenissen en beelden van grafdelvers. Vervolgens beelden van oorlogsinvaliden met prothesen, revalidatie van oorlogsslachtoffers, wagens van het Rode Kruis, teksten waarin gevraagd wordt waarom Vlamingen dit moest overkomen; met welk doel geleden werd. Deel 4 wordt afgesloten met foto's van blinden en verminkten. (5) Deel 5 benadrukt de tegenstelling tussen de Vlaamse en Waalse soldaten aan het front, en de gevolgen die dit met zich meebracht. Oorlog aan den oorlog, voor de vrijheid, voor de vrijmaking van de haarsteden, voor het recht! - zoo zegde men... maar toen ons jongens op hun stukgeschoten puinen om Vlaamsch recht vroegen... . De pancarte met deze tekst wordt gevolgd door de foto van de steen van Merkem waarop geschreven staat: Hier ons bloed, waar ons recht? . In de volgende pancarte wordt het taalprobleem aan het front aangeklaagd. Op gevaarlijke plaatsen hingen enkel Franstalige waarschuwingen, wat vervolgens met bewegend beeld gestaafd wordt. Wat volgt is een insert van de open brief van de Vlaamse frontsoldaten aan de koning. Het resultaat hiervan was dat zij gestraft werden door (1) als houthakker te werk gesteld te worden in de Orne (insert van de bekende foto van De Vlaamsche bannelingen - houthakkers der Orne 1918 (cf. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging)); (2) verbannen te worden naar het barre eiland Cézembre. Dit wordt gevolgd door gefilmde foto's en bewegend beeld, waaruit niet op te maken valt of die beelden ook effectief op de desbetreffende plaats gedraaid werden; (3) ondergebracht te worden in strafcompagnieën of gevangenissen. Dit wordt gevolgd door foto's van soldaten in militaire bases; (4) de schending van Vlaamse zerken (foto's van de graven waarvande leuze 'AVV-VVK' in 1918 dichtgemetseld werd, waarop flaminganten die letters er in nog grotere woorden op aanbrachten (cf. lemma IJzersymbolen in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging). (5) opgesloten te worden in het prison van Fresnes waar honderden 'kreveerden' en naast misdadigers van alle slach begraven liggen, zonder zerk noch kruis . En de pancartes gaan verder: Anderen werden naar rehabilitatie-kompanies gestuurd, waar zij zonder wapens verplicht waren de gevaarlijkste werken te doen voor de eerste lijnen, en er dikwijls een roemloozen dood vonden . Vervolgens wordt de censuur op de Vlaamse Frontblaadjes aangeklaagd. Dit wordt geïllustreerd met foto's van de frontblaadjes. Ook wordt verweten dat er geen gehoor werd gegeven aan de roep om Vlaamse regimenten. Ondanks alles, bleven de Vlamingen geloven in Maria en de Kerk, en zetten ze zich tot het uiterste in bij den laatsten aanval . Hierop concentreert De Landtsheer zich opnieuw op het militair verloop van de gebeurtenissen: de frontsoldaten die uit de loopgraven komen en de Duitse troepen terugdrijven (dit bevat ook geënsceneerde stukken), de luchtgevechten en neerstortende verkenningsvliegtuigen. (6) Deel 6 behandelt de laatste periode van de oorlog in aanloop naar de wapenstilstand van 1918: artillerieaanvallen, explosies, soldaten die uit de loopgraven klimmen, door het bos van Houthulst sluipen en Duitse stellingen te Diksmuide veroveren. Beelden van verwoeste huizen, lijken in loopgraven en verlaten slagvelden. In de pancartes wordt opnieuw uitgehaald naar de groten die de oorlog leiden, gewezen op het feit dat zoveel jongens stierven. Na beelden van talloze oorlogsgraven en de tekst Eenzaam en verlaten, stonden den kruiskens, als schenen zij zich af te vragen: wat nut is er geweest in 't storten van ons bloed? volgt een epiloog: een jonge vrouw zit bij een graf te treuren en wordt getroost door een meisje met een pop in haar hand. Dit beeld, samen met de IJzertoren, is de afsluiting van de reportage.

 • Keywords: EFG1914
  World War I
  World War, 1914-1918 -- Battlefields -- Belgium
  World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Belgium
  Civilians in war
  World War, 1914-1918 -- Belgium
  Autonomy and independence movements
  Military funerals
  Armed Forces Mobilization
  World War, 1914-1918 -- Medical care
  World War, 1914-1918 -- Monuments
  World War, 1914-1918 -- Transportation
  World War, 1914-1918 -- Aerial operations
  Belgium -- History -- German occupation, 1914-1918
  Cavalry
  Infantry
  Soldiers
  War casualties
  War victims
  Buildings -- War damage
  Air warfare
  Antiaircraft artillery
  World War, 1914-1918 -- Chemical warfare
  World War, 1914-1918 -- Tank warfare
  World War, 1914-1918 -- Trench warfare
  Patriotism
  World War, 1914-1918 -- Propaganda
  ruines
  ruïnes
  destructions
  verwoestingen
  armée
  leger
  camps militaires
  legerplaatsen
  dommages de guerre
  oorlogsschaden
  crimes de guerre
  oorlogsmisdaden
  victimes de guerres
  oorlogsslachtoffers
  morts à la guerre
  gesneuvelden
  artillerie
  artilerie
  opérations militaires
  militaire operaties
  front
  front
  armes
  wapens
  cavalerie
  cavalerie
  génie militaire
  geniekorps
  infanterie
  infanterie
  réfugiés
  vluchtelingen
  explosions
  ontploffingen
  écluses
  sluizen
  cadavres
  lijken
  tranchées
  loopgraven
  eau
  water
  plongée sous-marine
  diepzeeduiken
  bombes
  bommen
  combats
  gevechten
  mitrailleuses
  mitrailleurs
  force aérienne
  luchtmacht
  aérostats
  luchtschepen
  gaz
  gas
  blessés
  gekwetsten
  lance-flammes
  vlammenwerpers
  invalides de guerre
  oorlogsinvaliden
  prothèses
  protheses
  industrie du bois
  houtverwerkende industrie
  catholicisme
  katholicisme
  vandalisme
  vandalisme
  dessins
  tekeningen
  presse
  pers
  Belgique
  België
  Loncin
  Loncin
  Furnes
  Veurne
  Boezinge
  Boezinge
  Merkem
  Merkem
  Yser
  Ijzer
  Houthulst
  Houthulst
  Dixmude
  Diksmuide
  France
  Frankrijk
  Orne
  Orne
  Cézembre
  Cézembre
  Fresnes
  Fresnes
  1914
  1914
  1918
  1918
  Cogge, Charles-Louis
  Cogge, Charles-Louis
  Geeraert
  Geeraert
  English, Joe
  English, Joe
  mouvement flamand
  Vlaamse Beweging
  Croix-Rouge
  Rode Kruis
  criminalité
  criminaliteit
  industries
  industrieën
  bois
  hout
  armement
  bewapening
  guerres
  oorlogen
  victimes
  slachtoffers
  Europe
  Europa
  médias
  media
  camps
  kampen
  religions
  religies
  Première Guerre mondiale
  Eerste Wereldoorlog
  [1910-1919]
  [1910-1919]
  bataille des Eperons d'Or
  Guldensporenslag
  bataille de l'Yser
  slag om de Ijzer
  batailles
  veldslagen
  aéronautique
  luchtvaarttechniek
  pacifist
  anti-war
 • Provider: Cinémathèque Royale de Belgique
 • Rights: VRT
 • Director:De Landtsheer, Clemens
 • Colour: Colour
 • Sound: SOUND
 • Language: nl